kmi-bg.com» Администриране на Фондове

Администриране на Фондове

КМИ ООД предлага пълен набор от услуги по учредяване, стартиране и административно обслужване дейността на предприятия за колективно инвестиране:

УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ

Администриране на дейността по откриване разплащателни и набирателни сметки на предприятие за колективно инвестиране

още за предприятията за колективно инвестиране

БЕК ОФИС

Администриране на дейността по емитиране и обратно изкупуване на дялове на предприятия за колективно инвестиране

още за бек офиса

СЧЕТОВОДСTВО

Администриране ежедневната счетоводна дейност на предприятия за колективно инвестиране

още за счетоводство

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Администриране дейността по изготвяне на отчети по управление на риска

още за управлението на риска