kmi-bg.com» Екип

Екип

Ръководният екип на КМИ ООД се състои от хора придобили професионалния си опит, работейки дълги години за водещи финансови компании в Ню Йорк, Амстердам, управлявайки вътрешни активи на финансови институции, както и съветвайки клиенти по сделки за сливания и поглъщания на компании (M&A), откупувания на фирми (LBOs), рекапитализации, проектно финансиране, структурирано финансиране, първично и вторично емитиране на акции.

Иво Марчоков, CFA 

Основател, Управляващ партньор

Иво Марчоков е основател и управляващ партньор на КМИ ООД, както и съдружник в УД Аларик Кепитъл АД. През периода 2003 – 2009 Иво Марчоков е заемал позициите на Ръководител отдел „Управление на риска” и инвестиционен консултант в УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД и в последствие в УД Аларик Кепитъл АД. Иво Марчоков има богата експертиза в разработването и имплементирането на методологии за управление на риска, софтуерни решения за управление и оптимизация на инвестиционни портфейли, както и богат опит в моделирането на сценарии за оценка на компании. Иво Марчоков има отлична експертиза в следните програмни езици: Visual Basic, C# and Matlab.

Иво Марчоков също е заемал позицията на Account Manager за TMF Fund Administrators B.V. в офисите им в Ротердам и София.

От 2008г. Иво Марчоков е пълноправен член на международната CFA асоциация, както и лицензиран инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор. Иво Марчоков има бакалавърска степен по Международни икономически отношения и бакалавърска степен по Счетоводство от Университета за национално и световно стопанство, София.

Христо Райков

Управляващ партньор

Христо Райков се присъединява към екипа на КМИ ООД през 2013 г. и допринася за успешното развитие на компанията във финансов и счетоводен аспект. В момента заема  позицията Ръководител отдел „Управление на риска” в УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД. През 2002 г. завършва Старопрестолна гимназия по икономика, гр. Велико Търново в специалност „Счетоводна отчетност“, а през 2007 година завършва образователно-квалификационна степен "Магистър" в Университет за национално и световно стопанство, гр. София.